Felanmälan

Telefon kundtjänst/felanmälan
För att öka tillgängligheten och förbättra vår service till våra hyresgästeroch övriga medborgare så görs den 7 december en 
omläggning av våra telefoner. För att komma i kontakt med både kundtjänst och felanmälan ringer man numer 054-51 54 40.
Därefter får man får sedan två val: 
1 Felanmälan eller 
2 kundtjänst övriga ärenden.

Innan du gör en felanmälan är det bra att veta att det är du själv som anvsvarar för att åtgärda enklare saker i din lägenhet. Om du ändå väljer att beställa en av de tjänster som ej ingår i hyran -  kommer vi att skicka en faktura till dig som innehar kontraktet.

Vi har tagit fram några intruktionsfilmer om åtgärder som hyresgäster ska fixa på egen hand.

Rensa vattenlåset    Kontrollera säkringar   Att göra rent i golvbrunn     Kontroll av brandvarnare     Kontroll av icke fungerande motorvärmare

Här kan du dygnet runt göra felanmälningar och kontrollera dina betalningar.

Du loggar in på mina sidor . 

Fyll i de uppgifter som behövs för att på ett mycket enkelt och smidigt sätt anmäla fel i din lägenhet.

 


KOMMUNENS SERVICE TILL ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE

Hammarö kommun har en speciell service som kallas fixaren. Den är till för funktionshindrade och för alla över 75 år.

Man kan gratis och utan biståndsbedömning få hjälp med olika göromål, till exempel byta gardiner, sätta upp lampor, byta batterier i brandlarm, flytta möbler och liknande. Det de inte gör är sådant som hemtjänsten normalt utför samt sysslor som konkurrerar med privata företag. Fixaren utför heller inte fönsterputsning, gräsklippning, snöröjning eller körningar till kommunens återvinningscentral. För övrigt försöker de vara generösa i sin bedömning av vad de kan hjälpa till med.

Behöver du hjälp av fixaren kontaktas
Hammarö kommuns kontaktcenter
telefon 054-51 50 00
e-post kommun@hammaro.se


 

STÖRNINGAR
Visa hänsyn mot dina grannar när du t ex lyssnar på musik, ser på TV eller går med hårda skor inomhus. Detta är extra angeläget sent på kvällarna. Kom överens med dina grannar om det någon enstaka gång skulle finnas anledning till störning.

Blir du störd eller känner oro av bråk och stök i anslutning till din lägenhet efter kontorstid, ring
054-51 54 41 och följ anvisningar för att komma till STÖRNINGSJOUREN. Du är alltid anonym gentemot den som stör – även vid eventuell rättslig tvist. Hyresgäst som orsakar utryckning blir ersättningsskyldig för kostnaden.

Läs mer om ordningsregler