Bo hos oss

Hammarö kommun består av en ö som ligger i Vänern, bara några kilometer från Karlstads centrum.


Kommunen har cirka 15 000 invånare.
Huvudorten är Skoghall.
 

Vår omgivning är unik -  på Hammarö har Du nära till Vänern oavsett var Du befinner Dig. 

Vår vision är att erbjuda Attraktivt boende i Skärgårdskommun

.

AB Hammaröbostäder är ett aktiebolag som ägs av kommunen. Hammaröbostäder äger cirka 830 lägenheter där också särskilda boendeformer ingår, samt ett antal lokaler.
Bolagets styrelse består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Styrelsen har till uppgift att följa bolagets utveckling och finansiella ställning, fastställa strategier, affärsplaner och budgetar samt finansiella rapporter.

Personalstyrkan består av VD och 6 tjänstemän.

Beståndet utvecklas ständigt genom uppköp,nybyggnation och förvaltning. Såväl inre som yttre fastighetsskötsel upphandlas på entreprenad.