Välkommen till AB Hammaröbostäder

Hammarö kommun är Värmlands till ytan minsta kommun med bara 57 km² mark. Kommunen utgörs av en halvö i norra Vänern alldeles söder om Karlstad. Där älv möter öppet vatten.  Hammarö kommun ligger i ett unikt gränsland som innebär kombination av både våtmark och skärgård. På Hammarö kan du uppleva ett rikt fågelliv vid en av älvgrenarna och inte långt ifrån hitta din egen kobbe. 
Tätort i Hammarö kommun är Skoghall. Andra stora områden i kommunen är Lövnäs, Tynäs, Rud, Hammar, Hälltorp, Jonsbol och Nolgård.
På Hammarö är det nära till skolor, jobb, service och fritid. Med bil tar det bara några minuter till Karlstads centrum. Hammarö är en liten kommun som präglas av omtanke, personlighet och barnvänligt boende. Hammarö är unikt inte bara genom att vara en av ett fåtal ö-kommuner i Sverige. Närhet till vatten i alla riktningar erbjuder många möjligheter. På kort avstånd från våra småbåtshamnar finns ett stort antal öar och skär omgivna av rent drickbart vatten. Totalt erbjuder Vänern över 20.000 öar, kobbar och skär i Europas näst största innanhav.
AB Hammaröbostäder är ett aktiebolag som ägs av kommunen. Hammaröbostäder äger cirka 830 lägenheter på Hammarö  där också särskilda boendeformer ingår, samt ett antal lokaler.
Vår vision är att erbjuda Attraktivt boende i Skärgårdskommun.